This post has already been read 20410 times!

De lessen van je tweelingziel

Tja, de laatste tijd komen er veel mensen in mijn praktijk met issues rondom de ontmoeting(en) met hun tweelingziel (c.q. een zielsverwant). Ik heb er al eens over geschreven (zie het artikel Iemand loslaten). Als aanvulling op dat artikel nu iets over de lessen die je eruit kunt trekken. Want in het universum is niets voor niets… Alles gebeurt om jou te laten groeien in liefde en bewustzijn.

De ervaring

De lessen van je tweelingziel

Wow, wat fijn

Diegene die zijn tweelingziel heeft ontmoet, weet als geen ander hoe diep de verbinding tussen twee mensen kan gaan. Eigenlijk is die verbinding er altijd, omdat we allen één zijn. Maar als jij je pantsers laat vallen, je opent en je helemaal laat zien en die ander ook…. dan kom je – poeffff- in diepe, oh zo heerlijke verbinding op zielsniveau terecht. Uiteraard (!) gebeurt dat niet altijd en/of bij iedereen. Slechts heel zelden zal je iemand treffen die op dezelfde (ziels) frequentie trilt en je daarmee uitnodigt om contact te maken: je oproept om thuis te komen. Als dat gebeurt gaat het meestal in een split-second en is de ervaring veelal erg intens en overweldigend (mind-blowing). En ja, de normale tijd- en plaatsdimensie wordt volledig gepasseerd. Even bevind jij je in een andere vormloze dimensie…. Heerlijk!!! Woorden schieten te kort om te beschrijven hoe dat voelt.

IHC artikel: de lessen van je tweelingzielAuw, het doet pijn

Maar ja, weer terug in de tijd, plaats en materie ontstaan veelal diverse problemen. Kort samengevat komt het er m.i. op neer dat je kennis maakt met de keerzijde van fijn…., namelijk pijn! Na het vaak korte moment van verbinding komt het afscheid en dan voel je de pijn van het gemis; van afscheiding, van heimwee, van onvervuld verlangen. Er kan diep verdriet ontstaan als blijkt dat je zielsverwant niet bij je kan zijn in deze aardse wereld, omdat hij/zij bijvoorbeeld al een relatie heeft en daar geen afstand van wil doen. Of frustratie omdat blijkt dat de verschillen tussen jullie zo groot zijn, dat van een “normale” bevredigende relatie geen sprake kan zijn. Maar zelden krijgt iemand ook daadwerkelijk de kans om een ‘normale’ relatie aan te gaan met zijn/haar tweelingziel. In de meeste gevallen “ont-aard” de ontmoeting in veel pijn, verdriet, frustratie…

Maar waarom kom je dan een tweelingziel tegen? Wat is de les dan…
Tja, de mind wil altijd verklaringen. Nu vind ik waarom-vragen niet zo interessant, maar ik heb wel de behoefte om vanuit mijn eigen ervaring en die van anderen, wat inzichten hierover te delen. Op de eerste plaats… Waarom? Ik schreef het al, alles wat er gebeurt in je leven is m.i. bedoeld om ervan te leren. En het is simpel, je bent niet voor niets hier op aarde. Je hebt een missie, een zielsbestemming. Alles wat er gebeurt is om je de kans te geven die potentie tot volle bloei te laten komen. Een mogelijk om te leren. Een situatie om jezelf te leren kennen. Een uitdaging om te groeien in liefde en bewustzijn.

De lessen

Herinnering van wie je bent. De ervaring beleven van diepe verbinding is een immens groot cadeau. Want hebben we niet allemaal een groot verlangen naar verbinding (lees hier een artikel daarover)?

Hoe het ook is afgelopen…. Kijk eens wat dit contact je gebracht heeft: zie de ontmoeting als een groot cadeau en wees dankbaar. Slechts weinig mensen in deze wereld is het gegeven om zo’n verbinding te beleven; om een blik in de zielenwereld te mogen werpen. Het is misschien een schrale troost, maar koester de ervaring! Herken de spirituele wijsheid die tot je is gekomen. Besef dat je nu uit eigen ervaring weet dat er nog een andere wereld bestaat. Een wereld waarin tijd en plaats is weggevallen. Een dimensie waarin materie en vorm niet meer bestaat. Een space waar alle afscheiding een illusie blijkt. En jij weet het nu! Jij hebt dat eenheidsgevoel nu gehad. Niet alleen met die ander, maar vooral ook met jezelf. De rust en de stilte en tegelijkertijd de volheid, de bliss-ervaring van gewoon (samen) zijn. Even compleet zijn, wie jij werkelijk bent. Weten nu dat je, naast een lichaam en een geest, ook een ziel bent. Je bent even thuisgekomen….

Bewustzijn: ontmasker de projectie….

Als je, na de ontmoeting met je zielsverwant, weer wat meer terug komt in de tijd, plaats en materie, ontstaan vanuit de (ziels)verbinding de mind-body problemen van projectie en vrije ruimte. De mind kan niet geloven dat het gelukzalige gevoel dat je had, “gewoon” je natuurlijke staat van zijn is. Nee, de mind is gewend “pijn en fijn” op de buitenwereld te projecteren. Het is dus vast en zeker je tweelingziel die verantwoordelijk is voor jouw geluk. En dit geluk moet worden herhaald…

En de mind kan niet omgaan met onzekerheid. De mind wil daarom de verbinding vasthouden, bevriezen, re-produceren. Je lichaam, je hart (?) ondersteunt dit, want je voelt je super… Meer, meer… En omdat de beleving zo intens is gaat het ego zich er ook sterk mee bemoeien en loopt ermee weg. De drang naar hernieuwde verbinding wordt een doel (fixatie) op zichzelf en kan zo groot en obsessief worden, dat iemand alleen nog maar aan zijn/haar tweelingziel kan denken/zijn. De projectie op de ander (de vermeende bron van je geluk) is totaal. Er is absoluut geen ruimte meer voor anderen. En gebeurt dit niet bij jezelf, dan is het misschien wel de ander die je gaat claimen.

Het ontmoeten van je tweelingziel is een uitgelezen moment om je bewustzijn aan te scherpen. Steeds beter waarnemen hoe je geest, hoe al die laagjes van je persoonlijkheid in elkaar zitten. Ontmasker de projecties, de gelukzaligheid is van jou! Natuurlijk vervult de ander een rol (katalysator), maakt zelfs iets los in jou (trilling). Maar het gevoel, de ervaring, de gelukzaligheid is van jou. Dat is wat je bent en dat is ook wat op verschillende momenten en/of verschillende situaties (mensen) te voorschijn kan komen.

….en omvat de pijn…

De (maatschappelijk) geconditioneerde mind creëert natuurlijk ook conflicten met bestaande relatiepatronen. Want tja, je hebt bestaande relaties, veelal heb je een gezin, en dus kom je daarmee altijd in problemen. De mind gaat de toekomst projecteren, en volgens de mind gaat het één ten koste van het (de) ander en dat kan natuurlijk niet. Of de normen, waarden, overtuigingen of lifestyle van je zielenmaatje passen niet bij jou (droompartner) en/of de mensen om je heen. De mind maakt van alles een (moreel) conflict en wat je ook doet je komt veelal in een onmogelijke situatie. Je mind dwingt je tot kiezen, maar wat je ook kiest, je verliest altijd. Altijd is er pijn: schuldgevoel, verdriet, angst… Of je doet je relatie te kort, of je zielenmaatje, of jezelf… Het wordt steeds drukker in je hoofd. Je zit steeds meer en meer in je hoofd… Weg slipt de verbinding…

De les is dus om je mind – ego te ontmaskeren als troublemaker. Stel je lichaam en je geest in dienst van wie je werkelijk bent in plaats van andersom. Ga niet vechten tegen je mind, ga niet vechten tegen je pijn. Nee, doe juist het tegenovergestelde en omvat je mind, omvat de pijn in liefde. Acceptatie van alles wat er is, van alles wat jij op dit moment bent, is de sleutel naar rust en ontspanning. Het is misschien niet allemaal geweldig, maar je er tegen verzetten helpt niet.

Uitnodiging om bij jezelf te blijven

De ervaring beleven van diepe verbinding is één grote uitnodiging om bij jezelf te blijven (lees ook het artikel over overstromen). Want het gevaar is groot dat je gaandeweg het contact helemaal verdwijnt in space (van hemel en/of hel). Thuiskomen (in jezelf) betekent echter niet dat je het contact met je lichaam en geest verliest. Dat je opstijgt en verdwijnt in de ruimte. Nee, thuiskomen betekent m.i. dat je de hemel op aarde haalt. Dat je vol- en overstroomt i.p.v. leegstroomt. Dat je de bliss ervaart van verbinding, terwijl je toch helemaal op je voeten blijft staan: stevig geaard en in je kracht. De ultieme les van je tweelingziel is om je te kunnen verbinden met de ander en toch helemaal in je centrum te blijven. Dat lijkt tegenstrijdig, maar is het niet. Want hier op aarde, in dit leven ben jij die eenheid van jouw body-mind-soul. Dat kan niet anders! En daarom is het zo belangrijk te leren om jezelf niet te verliezen. Pak de verantwoordelijkheid voor je leven. Groei in bewustzijn en gebruik het om in je eigen kracht te blijven staan.

De lessen van je tweelingziel

Uitnodiging om bij je waarheid te blijven

Gebruik je hele wezen ook om te leren om bij jouw waarheid te blijven. Ik zie veel mensen zich helemaal weggeven om maar in verbinding te blijven. Bij / over veel dingen kan je overleggen, “pleasen” of compromissen sluiten, echter pas op bij de gebieden die jouw kern raken. Als je daar de verkeerde besluiten neemt (jezelf tekort doet), word je er (op de lange duur) zeker niet gelukkiger van. Body-mind-soul, voel wat jouw waarheid is en leef die waarheid helemaal, 100%.

De lessen van je tweelingziel

Leren wat echte liefde is

Ultieme verbinding lijkt vrijheid in de weg te staan. In de “gewone wereld” (van de mind) zal je dit echter nooit zo terug vinden: het hoofd is selectief en ook het lichaam heeft voorkeur. Maar het hart is onvoorwaardelijk. Maar verbinding (liefde) en vrijheid (bewustzijn) gaan hand in hand. In de tijdloze dimensie is er ultieme verbinding, maar tegelijkertijd ook ultieme vrijheid. Weten dat liefde zonder vrijheid geen echte liefde is. Wie echt van iemand houdt, gunt hem/haar de hemel. Toch? Oók als jij er dan zelf niet bij bent. Praktisch zou dit dus zelfs kunnen betekenen dat jij je tweelingziel (geliefde) nooit meer zou kunnen terug zien en dat dat toch helemaal oké is. Jaloezie op de ander is alleen maar een teken dat je vanuit je hoofd redeneert. En nodig hebben is de behoeftige mind die spreekt. Verbind je eens met je hart (en ziel) en kijk eens wat deze stem je te zeggen heeft.

Balans tussen vrijheid en verbinding

Je leven speelt zich 99% hier op aarde in de tijd- en plaatsdimensie af. Voor de mind is het altijd een trade-off. De mind maakt van één altijd twee. De mind maakt van ieder verschijnsel een tegenstelling en zo worden vrijheid en verbinding tegenstellingen i.p.v. de éénheid die ze zijn. Maar je leeft hier op aarde. Ben je alleen (vrij) dan wil je vroeg of laat weer in verbinding. Ben je samen (in verbinding) dan wil je vroeg of laat even alleen (vrij) zijn. “Kies” op ieder moment je positie en geniet van de slingerbeweging van vrij zijn aan de ene kant naar verbinding aan de andere kant.

En als je het mij vraagt: “ga voor balans”.

Bijvoorbeeld in de (mind-) mix van verbinding en vrijheid. Daar waar de balans tussen verbinding en vrijheid verstoord wordt ontstaan problemen. Verbinding zonder vrijheid word een gevangenis. Vrijheid zonder verbinding word isolement. Wie gelukkig wil zijn, houdt deze balans in zijn/haar leven in de gaten. Let ook op de mix tussen body-mind-soul. Natuurlijk je kunt helemaal leven vanuit je body & mind. Lekker rationeel, doelgericht, geloof in een maakbare mooie wereld. Je zult helaas dan toch (wellicht heel rijk en machtig) continue heen en weer geslingerd worden tussen hemel en hel, tussen fijn en pijn. Ook de spirituele zoektocht is niets anders. Wie de wereld van verbinding heeft geproefd, voelt een sterk verlangen om naar binnen te gaan. Maar laat je niet beet nemen door je mind door er weer een doel van te maken. Het leven is hier en nu, niet daar en dan. Je kunt het niet doen, alleen maar zijn. Adem, kom tot rust, ontspan, open jezelf, ga lekker naar je hart…. En neem waar wat er gebeurt. Voel dat je aanwezig bent. En wie weet?


Tot slot

In dit artikel enige beschouwingen omtrent de issues rondom de ontmoeting met je tweelingziel. Als je hierover verder van gedachten wilt wisselen, je bent welkom. Je kunt een afspraak maken door het afspraakformulier in te vullen of me direct te bellen op 06-54688813.

Over verbinding en loslaten: zie het artikel Iemand loslaten daarover
Over verlangen & verbinding: lees het artikel Verlangen naar verbinding

Over verbinden en leeglopen: zie het artikel Niet vol- of leegstromen, maar overstromen

Samengevat zijn de lessen van de ontmoeting met je tweelingziel (zielsverwant):

 • Zie het als een groot cadeau: je weet nu uit eigen ervaring wie je bent / wat ultieme verbinding is
 • Mogelijkheid om je bewustzijn aanscherpen: je geluk zit in jezelf, niet bij de ander
 • Kiezen is verliezen: omvat de pijn en ontmaskeren je ego als troublemaker
 • Hoe jezelf totaal te verbinden en toch bij jezelf blijven
 • Weten wat jouw waarheid is en daar geen concessies in te doen
 • Leren wat echte liefde is: Weten dat liefde zonder vrijheid geen echte liefde is
 • Vrijheid en verbinding gaan hand in hand: zoek de balans die past in jou leven
Artikel: De lessen van je tweelingziel

5 gedachten over “Artikel: De lessen van je tweelingziel

 • 2 oktober 2015 om 15:09
  Permalink

  Wauw, wat een mooi artikel, zo herkenbaar en heel puur omschreven.
  Ik haal er veel kracht uit, ondanks het diepe verdriet dat ik nog steeds heb( al 8 maanden) over de verbroken band met mijn tweelingziel.
  Er wordt me weer meer en meer duidelijk en ik ben zo blij dat ik altijd dicht bij mijn gevoel ben gebleven en bij mijn eigen waarheid!
  Gelukkig heb ik ook het grote geluk dat ik in dit aardse leven ook een geweldige
  Soulmate heb ( mijn man), die me met veel liefde begrip en aandacht uit het dal trekt.
  Ik moet leren dat het een les was en niets blijvends en dat loslaten ook liefde is…
  Bedankt daarvoor.

  Beantwoorden
  • 21 juli 2016 om 20:24
   Permalink

   Ik herken het
   De steun van mijn man in de ontmoeting en het loslaten van mijn tweelingziel

   Beantwoorden
 • 12 januari 2016 om 05:40
  Permalink

  Wauw.. Onwijs bedankt! Ik ben (soms helaas) het spirituele stuk en zij zit nog veel in het ego.. Ik ben de laatste 2jaar door een Kundalini heen gegaan en toen ik het geluk bij mezelf gevonden had werd alles mij afgenomen waarop ik haar ontmoette.. Nu een jaar gescheiden van elkaar ben ik mezelf in groei enorm tegengekomen.. dit zijn jeugdtrauma’s oude pijnen, verdriet en gevoel van afwijzing. Ik ben zo’n mooie persoonlijkheid geworden door alles.. Puur.

  Natuurlijk zo nu en dan schiet ik nog wel uit maar ik heb NLP & Mindfulness gedaan dus ik betrap mijn ego er continu op.. Ik sta al jaren letterlijk alleen in het leven en herken het patroon van het zoeken bij een ander. Lichtwerkers zijn solisten en man wat heb ik al veel bereikt! Japp.. Alleen.

  Gelukkig heb k vorig jaar dat geluk bij mezelf mogen ervaren.. Daarna was het simpelweg tijd om te verwerken en los te laten omdat ik nu sterk genoeg ben. Ik ben kapot moe dat wel en na 13jaar alleen maar problemen huil ik mij heel wat af.. wat zaten er veel blokkades in mij! Mijn grote liefde is bodybuilding en ik heb door alles weer de zin en kracht om mijn doel waar te maken.. Eerst de basis (mijn huisje weer fijn maken) en mijn eigen gezondheid en de rest komt vanzelf wel dan! Nu ik 55kilo op eigen kracht ben afgevallen en terug kijk op mijn leven, weet ik gewoon hoe enorm ik gegroeid ben.. Ik ben zeer kritisch op mezelf maar dat heb je als solist ook wel nodig! Wel ben ik stukken liever voor mezelf geworden en ik zie mijn twin als opruiming..

  Ik raad men het boek: Gesprekken met Jeshua aan van Pamela Kribben. Het heeft mij enorm geholpen om weer te herinneren wie ik ben. Wie ik als ziel ben zonder het paradigma erbij te betrekken! Bijna totaal op mezelf. Eindelijk.

  Ik zal er komen, intens en diep vertrouwen. Straks ben ik degene die mensen zal begeleiden al heeft begeleid in hun spirituele & persoonlijke groei want daarvoor ben ik tenslotte hier 🙂

  Ik wens iedereen heel veel liefde & licht toe. xx

  Beantwoorden
 • 2 mei 2016 om 17:55
  Permalink

  Geweldig artikel ! Daarmee kan ik weer verder na al veel te hebben bereikt . Ik sta misschien straks weer voor een keuze , wel óf niet de draad weer samen oppakken. Maar ook weet ik nu ”verbinding in vrijheid ‘ zo wil ik het ‘ . 5 jaar uitelkaar maar daarvan 2 jaar als vrienden heeft mij uitgedaagd mijn ego / jalouzie aan te zien . Het was een gevecht waarin Hij Vol begrip was en acceptatie . Ik zal zien wat er gaat gebeuren . Dank voor die wijze woorden

  Beantwoorden
 • 18 september 2016 om 18:08
  Permalink

  Ik herken dit verhaal ik heb mijn tweelingziel ontmoet tijdens kundalini hij heet hugh laurie in de serie house hij zit in mijn hoofd en we praten telepatie s met elkaar ik ben blij dat ik mijn hoofdgids hebt ontmoet

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *